Start here

Reviewer for Journals

1. ZBMath

 

2. MathScinet

Publications

I am working on the mathematical analysis and more precisely in the following areas:

1) Qualitative Theory of Differential Equations and Dynamical Systems.

2) Operator theory on function spaces.

(more…)

Tài nguyên sách báo [Free]

http://avaxhome.ws/ebooks
http://eknigu.com/
http://ebookee.com/free_ebooks_list.php
http://ebooks.softarchive.net
http://www.dbebooks.com
http://www.mininova.org/sub/50
http://www.ebook4u.vn/home.htm
http://lib.org.by/

http://bookza.org/

http://m.bookfi.net/?force_lang=en
http://gen.lib.rus.ec/ hoặc trang gốc tiếng Nga http://libgen.info/.
http://en.bookfi.org/
http://www.filecrop.com/
http://bib.tiera.ru/
http://ishare.iask.sina.com.cn/

http://ebooksclub.org/

http://www.freebookspot.es/

http://lib.freescienceengineering.org/

http://ebookoid.com/

http://en.booksc.org/

ISI là gì?

ISI journal

ISI là viết tắt của “Institute for Scientific Information”, Viện Thông tin Khoa học. Viện này do Eugene Garfield sáng lập vào năm 1960, sau này công ti Thomson mua lại và nay được biết đến như là Thomson Scientific, một bộ phận thương mại của tập đoàn Reuters. Đây là cơ sở dữ liệu phong phú với hơn 10.000 tài liệu được lựa chọn khách quan và có xử lý của các chuyên gia để phân loại theo các lĩnh vực, trong đó khoa học tự nhiên với hơn 7.100 tài liệu có từ năm 1900 đến nay, khoa học xã hội với hơn 2.100 tài liệu từ năm 1956, nghệ thuật và nhân văn với hơn 1.200 tài liệu từ năm 1975.

(more…)